"OPTIMA GRUPA" d.o.o. Banja Luka raspisuje konkurs za obavljanje stručne prakse u odjeljenju za marketing

Neplaćena

Opis prakse

U cilju širenja kapaciteta i pružanju prilike mladim, ambicioznim osobama koji žele da steknu određena znanja i radno iskustvo kroz stručnu praksu „OPTIMA Grupa“ d.o.o. Banja Luka raspisuje: KONKURS za obavljanje stručne prakse

Stručna praksa će se obavljati u odjeljenju za marketing.

Tokom trajanja stručne prakse studenti će imati priliku raditi na različitim poslovima u dinamičnom poslovnom okruženju.

Studenti će imati mentorsku podršku od strane osobe koja ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti marketinga
Praksa se sastoji od: - Upoznavanja principa povećanja efikasnosti prodaje;
- Upoznavanja principa izgradnje i unaprijeđenja tržišne pozicije;
- Upoznavanja osnovnih alata u pripremi marketinških aktivnosti;
Uslovi za konkurs su sljedeći:
- da ima status redovnog studenta akademskih studija treće ili četvrte godine ili master studija Ekonomskog fakulteta;
- da kandidat posjeduje ozbiljnost i motivisanost za rad,
- motivisanost kandidata na sticanje znanja, ostvarivanje rezultata i razvoj profesionalnih kompetencija.

Nakon završene prijave za konkurs, prijavljeni kandidati biće lično obaviješteni o načinu odabira prijavljenih kandidata.

Stručna praksa će se obavljati u periodu od 01.06.2021. godine do 31.08.2021. godine i neće biti plaćena.
Ukoliko student na praksi zadovolji kriterije Poslodavca ostavlja se mogućnost naknadnog zapošljavanja u Komercijali “OPTIMA Grupa” d.o.o.

Rok za podnošenje prijava je do 23.05.2021. godine

Prijava treba da sadrži: - Biografiju i kratko motivaciono pismo Prijavu za obavljanje stručne prakse poslati na e-mail adresu [email protected] ili lično na adresu: “OPTIMA Grupa ” d.o.o. Banja Luka, ul. Kralja Alfonsa XIII br. 37A 78000 Banja Luka, Tеlefon: 051/ 228-610;