Pripravnički program za mlade novinare

Plaćena

Opis prakse

BIRN-ov program namijenjen je mladima iz zemalja Zapadnog Balkana koji na početku svoje novinarske karijere žele stići praktična znanja i imaju između 18 i 26 godina.

Balkanska mreža za istraživačko novinarstvo (BIRN) poziva studente novinarstva, nedavno diplomirane novinare i novinare koji su na početku karijere iz Albanije, BiH, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije da se prijave za učešće u plaćenom pripravničkom programu u nekom od uglednih medija širom regije Zapadnog Balkana.

Kroz ovaj program će za 12 mladih biti obezbijeđena mentorska i finansijska podrška, a početak drugog ciklusa ovog programa planiran je za juli ove godine kada će na online obuci o novinarstvu govoriti međunarodni urednik i trener Matt Robinson.

Nakon toga, planirano je da svi učesnici programa provedu četiri mjeseca u redakciji nekog medija gdje će svakodnevno raditi sa mentorom i iskusnijim kolegama.

Programom je planirano je da pripravnici tokom četiri mjeseca prisustvuju uredničkim sastanicima, nauče kako predstaviti ideju i kako odabrati relevantan ugao za priču, a njihov angažman uključuje i rad na terenu, pokrivanje dnevnih događaja, vođenje intervjua, emitovanje, pisanje analiza, priloga, provjeru činjenica i još mnogo toga.

Za pripravnike će tokom trajanja programa biti obezbijeđena finansijska podrška za pokrivanje osnovnih životnih troškova, a zbog ograničenja putovanja zbog pandemije koronavirusa, po dvoje odabranih kandidata iz navedenih država će biti smješteni u onim državama iz kojih dolaze.

Rok za prijavu je 13.6.2021.

Program se provodi u sklopu projekta Mediji za sve, a prvi ciklus pripravničkog program je od novembra 2020. do februara 2021. uspješno završilo 12 mladih novinara iz zemalja Zapadnog Balkana koji su radeći u profesionalnim redakcijama u regiji proizveli više od 300 različitih vijesti.

Obrasci za prijavu i više detalja o programu dostupni su ovdje